Budgetmotion 16/2022-2023

Gymnasieutbildning för alla ungdomar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  16/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Gymnasieutbildning för alla ungdomar

 

Utbildning är nyckeln till ett stabilt, bärkraftigt och välmående samhälle. Med en god utbildning kan också de mindre bemedlade göra en klassresa, i sig en garanti för ett mer jämlikt samhälle där social mobilitet är möjlig. Den åländska gymnasieskolan, både Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, är idag inte kostnadsfria för de studerande. De flesta men inte alla ungdomar skaffar sig en gymnasieutbildning. I Finland har man genomfört en stor gymnasiereform i syfte att se till att alla ungdomar har minst en utbildning på gymnasienivå och att ingen hindras att skaffa sig en utbildning av ekonomiska skäl. Den utvidgade läroplikten utgör en helhet där man både garanterar målet att få en väl utbildad befolkning, och att skolan på riktigt är kostnadsfri. Landskapsregeringen har valt en annan krångligare och dyrare väg, genom att dels avse bygga upp egna system för det kostnadsfria gymnasiet, dels under två år utreda hur man ska samordna det som redan finns av resurser för att stöda elever, utan att det är en läroplikt det handlar om.

Det är ett tidskrävande och dyrt sätt att försöka åstadkomma samma rättigheter för åländska studerande som de finländska ungdomarna redan har. Åländska ungdomar hamnar alltså på grund av självstyrelsen i en sämre ställning, och det är inte acceptabelt.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Fokusområde 1 - Jobb, utbildning, företagande och andra meningsfulla sysselsättningar

Sida: 8

Ändring av motivering: Stycket "Landskapsregeringen driver två viktiga utvecklingsprojekt....gymnasielagen som är under beredning." ändras till:

”Landskapsregeringen avser efter utredning lagstifta om en helhet kring utvidgad läroplikt, kostnadsfri gymnasieutbildning och stöd för alla studerande att erhålla en gymnasieexamen genom en fulltextlag med utgångspunkt i den finländska lagstiftningen om utvidgad läroplikt. Reformen finansieras genom en justering av det åländska studiestödet för gymnasiestuderande.”

 

 

Mariehamn den 2 november 2022

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell