Budgetmotion 17/2023-2024

Försäljning av fastigheter

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  17/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Annette Holmberg-Jansson

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Försäljning av fastigheter

 

Landskapsregeringen äger idag ett stort antal fastigheter i vårt landskap och det innebär givetvis kostnader för underhåll av dessa fastigheter. Underhållet sköter idag Fastighetsverket dit landskapsregeringen betalar en internhyra för skötseln av fastigheterna. Inom finansavdelningens förvaltningsområde nämns bland annat Eckeröhallen och Ribacka konferens som inte är fastigheter som hör till landskapets normala verksamhetsområden och därför borde bland annat dessa bjudas ut till försäljning. Alandica nämns också som en av byggnaderna som landskapet betalar internhyra för. Där är det viktigt att när man omförhandlar hyresavtal tar i beaktande det som var grunden när Alandica byggdes, d.v.s. att det skulle vara en arena för alla kulturutövare på Åland. Så är fallet inte idag då hyrorna utövarna får betala är oskäligt höga och därför lever inte Alandica upp till det som var tanken när det byggdes.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

 

Politikområde: 3

Sida/sidor:  21

Ändring av motiveringen under politikområdet:  Under texten Servicecenter för ekonomi och uppföljning infogas en ny punkt
“ Landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget med en försäljningsplan över fastigheter som kommer att avyttras under perioden.”

 

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

 

Annette Holmberg-Jansson