Budgetmotion 17/2021-2022

Utveckla den allmän tandvården

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  17/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckla den allmän tandvården

 

En god munhälsa har en stor inverkan på välbefinnandet och hälsan i allmänhet. En dålig munhälsa ökar risken för att insjukna i bland annat kärlsjukdomar såsom hjärt- och hjärninfarkt. Livslängden bland befolkningen ökar och samtidigt ökar också antalet äldre som har kvar sina egna naturliga tänder. Detta kräver också att man medvetet på boenden och institutioner tar hand om klienternas tand- och munhälsa, en fråga som aktivt måste uppmärksammas och tillsynas. Förändringen med den äldre befolkningen märks också i ett ökande behov av mun- och tandvårdstjänster.

 

Socioekonomiska skillnader syns i munhälsan. Den förebyggande tandvården bland barn och unga är god, men fortsättningsvis finns mycket att göra för att inkludera fler och helst alla i den allmänna tandvårdens tjänster.

 

En förbättrad mun- och tandhälsa stöder såväl på individ- som på befolkningsnivå uppfyller det strategiska utvecklingsmålet om välmående människor vars inneboende resurser växer.

 

Det är hög tid att ta nästa steg mot allmän tandvård på Åland och skapa en situation som inte är sämre än i riket och i övriga Norden som sedan länge inkluderat tandvård i den allmänna hälso- och sjukvården. Fortfarande är många åtgärder inom munhälsan för dyra och många backar för sina årliga besök hos tandläkaren pga kostnaderna.

 

I det tandvårdsprogram som antogs 2018 finns fortfarande åtgärder som inte har förverkligats. En utvärdering av åtgärderna samt verkställighet av de tidigare föreslagna åtgärderna måste genomföras. Till exempel har inte ÅHS verkställt den redan i lagtinget beslutade ambulerande tandvården som har en uppsökande verksamhet enligt lag till skärgårdskommunerna och institutioner. Denna verksamhet borde ha kommit igång redan för många år sedan. Landskapsregeringen och ÅHS kan inte fortsätta att ignorera gällande lagstiftning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: 41000 Social och miljöavdelningen, Övriga sociala uppgifter

Sida: 62

Följande text läggs till: Gällande tandvårdsprogram utvärderas för att följa upp hur de föreslagna åtgärderna förverkligats. Ett nytt tandvårdsprogram utarbetas för att stegvis förverkliga allmän tandvård i landskapet Åland.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman