Budgetmotion 17/2022-2023

Tillräcklig beredskap vid ÅMHM

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  17/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillräcklig beredskap vid ÅMHM

 

Under hösten och vintern inleds MKB-processer för att bygga storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Landskapsregeringen begär en fullmakt för att arrendera ut vattenområden, man har tillsatt ett ministerutskott och förhoppningsvis pågår ett arbete med att förtydliga lagstiftningen kring planeringen och hur intäkterna till det åländska samhället ska uppbäras. Den myndighet, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som nu på ett för ålänningarna trovärdigt och opartiskt sätt ska göra bedömningarna kring vilka konsekvenser utbyggnaden får har dock inte fått resurser för att göra sitt jobb på ett bra sätt. Man har i budgeten fått en ny tjänst som miljöinspektör, vilket man äskat om i flera år för att klara av den löpande arbetsbördan. Det finns alltså inte en rimlig möjlighet att klara det stora arbete som behövs för att göra miljökonsekvensbedömningar av stora nya vindkraftsprojekt med mindre än att man sätter allt annat arbete åt sidan. Många av de områden som berörs av en miljökonsekvensbedömning av havsbaserad vindkraft är därtill områden där det inte finns specialkompetens vid ÅMHM.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet verksamhet

Ändring av anslag: ökas med 100 000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till: ”Till myndighetens förfogande finns ett anslag för anlitande av konsulter och inköp av specialkompetens för att möjliggöra en snabb och saklig behandling av ansökningar om miljötillstånd för storskalig havsbaserad vindkraft.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell