Budgetmotion 18/2023-2024

Ett mer flexibelt SFI

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  18/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Annette Holmberg-Jansson

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ett mer flexibelt SFI

 

Åland har traditionellt sett haft en stor arbetskraftsinflyttning och det är något som varit viktigt för att hålla det åländska näringslivet rullande. Idag finns det över 100 olika nationaliteter på Åland och det talas över 65 olika språk. När vi fick vårt självstyre så var den språkliga mångfalden betydligt lägre än i dag. År 1920 hade 96 procent av Ålands då 20 400 invånare svenska som modersmål och 4 procent finska. Endast sju personer var registrerade med något annat språk, varav sex tyska och en ryska. Andelen svenskspråkiga var över 95 procent ända in på 1980-talet. I dag har Åland arbetskraftsbrist och helt beroende av inflyttning. Vi har en demografisk utmaning nu, en utmaning som accelererar och blir mer och mer påtaglig de kommande åren. Åland kommer att få en allt större arbetskraftsbrist. Åland måste säkra att det finns tillräckligt med antal undervisningsgrupper på SFI. Möjligheterna att kunna jobba samtidigt som du studerar svenska måste utökas ytterligare. Det ska inte vara så att du måste säga upp dig från ditt arbete för att kunna studera på SFI:s kurser i svenska. Möjligheten till vecka/vecka kurser och dag- och kvällskurser bör också utredas. Om vi vill hålla Åland enspråkigt svenskt eller ha svenska språket som den sammanhållande nämnaren så bör samhället se till att det finns tillräckligt med utbildning i svenska för den med att annat språk som flyttar till Åland för att arbeta och som vill lära sig svenska.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

Politikområde: 5

Sida/sidor:  25

Ändring av motiveringen under politikområdet:
Till motiveringen under väsentliga åtgärder som ramen förutsätter tillfogas under "Översyn över antal undervisningsgrupper inom SFI” en fortsättning  “att översynen även inkluderar möjligheterna till en mer flexibel undervisning som utökar möjligheterna för att kunna jobba samtidigt som du studerar svenska”

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

Annette Holmberg-Jansson