Budgetmotion 18/2021-2022

Fortsatt landskapsfinansiering av skyddhemstjänster

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  18/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fortsatt landskapsfinansiering av skyddhemstjänster

 

Våld mot kvinnor är fortfarande ett stort problem också på Åland. Coronatiden har inte gjort situationen bättre. Under 2020 ökade antalet vårddygn på skyddshem och uppgick därmed till 364 vårddygn. Enligt landskapslagen (2015:117) om skyddshem är syftet att säkerställa högklassiga och heltäckande skyddshemstjänster för personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld. Lagen i sin tur bygger på Istanbulkonventionen där det är ett samhällsansvar och åtagande att ge alla kvinnor och barn i behov har möjlighet till skydd och hjälp. Landskapet finansierar produktionen av skyddhemstjänster i enlighet med lagen från 2015 och bör fortsätta finansiera och därmed långsiktigt trygga dessa tjänster så att de inte blir föremål för inbesparingar på grund av kommunernas ekonomiska situation eller andra faktorer. Landskapet bör i dialog med producenten Kommunernas socialtjänst fortsätta att utveckla och ytterligare professionalisera stödtjänsterna för kvinnor och barn som utsatts för våld. Någon ändring av kostnadsansvaret behöver därför inte genomföras.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: Skyddshemstjänster

Sida: 63

Följande text stryks: "Enligt tidigare planer och lagförslag har avsikten varit att, genom ändring av landskapslag om skyddshem, överföra kostnadsansvaret av skyddshemmet till Kommunernas socialtjänst då myndigheten inleder sin verksamhet. Reformen har skjutits upp p.g.a. coronapandemin och kommunernas ekonomiska situation vilket innebär att landskapsregeringen bär kostnaderna för verksamheten även år 2022."

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman