Budgetmotion 18/2022-2023

Skärgårdsmeddelande före Prästösundsbro

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  18/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skärgårdsmeddelande före Prästösundsbro

 

Landskapsregeringen har under lång tid utlovat ett skärgårdsmeddelande som ska staka ut vägen framåt för skärgårdstrafiken. Alla strukturella trafikinvesteringar i skärgården bör därför komma som en följd av den helhetsplanen, inte som följd av regeringens politiska godtycke. En bro över Prästösund är ett strukturellt vägval som i högsta grad påverkar den framtida helheten i skärgårdstrafiken, och bör alltså ingå i den helheten.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R), s 188

Momentmotivering: Föreslås att meningen "Under året återaktiveras arbetet med Prästösundsbron." stryks.

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell