Budgetmotion 19/2023-2024

Långnäs Hamn Ab och Mariehamns Hamn Ab

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  19/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Holmberg

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Långnäs Hamn Ab och Mariehamns Hamn Ab

 

Ålands har idag utöver en privat hamn på västra Åland två offentligt ägda hamnar för passagerartrafiken till och från Åland. I regeringsprogrammet nämner landskapsregeringen att tätorten utgör motorn i samhällsekonomin och att ett tillväxtavtal mellan landskapet och Mariehamns stad skall utarbetas. Om central- och tätorten Mariehamn skall vara ett känt besöksmål 2030 är det viktigt att Åland samordnar alla resurser och tillsammans jobbar för att Åland skall bli en ännu mer attraktiv destination.

 

Mariehamns hamn har de senaste åren investerat mångmiljonbelopp för att få en fungerande hamn där fartygens passagerare enkelt kan byta fartyg. Det kan inte vara rimligt att landskapets och Mariehamns hamnar skall investera stora skattepengar för att konkurrera med varandra.

 

Mot bakgrund av färdplanen och turismstrategin 2030 samt alla de utmaningar som väntar rederierna som trafikerar till och från Åland, bör landskapsregeringen och Mariehamn Stad ömsesidigt och omgående ta upp diskussioner som funnits redan tidigare om ett samgående och samarbete av de ovannämnda offentligt ägda hamnbolagen.

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

Politikområde:

Sida/sidor:  5

Ändring av motiveringen under politikområdet:Riktlinjer för den ekonomiska politiken.

 

 

Ändringsförslag: Till motiveringen under 1.1 Politiska utgångspunkter fogas en ny punkt och som placeras efter:” Inom sjötrafiken planeras en fristående enhet för skärgårdstrafiken i form av ett affärsverk eller bolag.” enligt följande:

 

” Landskapsregeringen utreder tillsammans med Mariehamns stad möjligheterna till ett samgående  mellan Långnäs Hamn Ab och Mariehamns Hamn Ab ”

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

 

Anders Holmberg