Budgetmotion 19/2016-2017

Tillhör ärendet: Ålands Fiskodling, Guttorp
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands Fiskodling, Guttorp

 

Under Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet 86500 så framgår det att landskapsregeringen avser att införa en avgift för fisketurister. Dylik avgift kommer då särskilja gäster och lokalbefolkning vilket enligt vår mening inte är förenligt med gällande lagstiftning. Jämför rättspraxis (Se HFD 2002:22, HFD 3.2.2004 liggare nr 184 samt Ålands förvaltningsdomstols beslut 28.9.2012 nummer 47/2012). Detta har även berört Föglö kommun genom Ålands förvaltningsdomstols avgöranden (3/2014, 2/2014, 71/2011, 70/2011 och 69/2011), Ett liknande upplägg har ansetts strida mot likställighetsprincipen förutom 17 § i renhållningslagen.

 

 

 

FÖRSLAG

Rubrik i den allmänna motiveringen: ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

Sida:94

Följande text stryks:"Avgiften om ca 20 euro stadgas om i en lag som ges till lagtinget under våren med syfte att träda i kraft 1.1.2018."

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom

 

 

Brage Eklund