Ålands Fiskodling, Guttorp

Budgetmotion BM 19/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, ålands fiskodling, guttorp, avgift, fisketurister


Åtgärder