Budgetmotion 19/2021-2022

Förstärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  19/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förstärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet

 

Fler ungdomar i Ålands yrkesgymnasium är idag i behov av särskilt stöd. Detta på grund av åtgärdsprogram, inlärningssvårigheter eller andra modersmål än svenska. Orsakerna kan vara många. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser så att de studerande klarar av sin examen samt kan uppnå en god nivå på både sina teoretiska ämnen och yrkesämnen. Nu är situationen för speciallärare och assistentlärare i skolan alltför pressad och de som arbetar i skolan med dessa insatser har en alltför tung arbetsbörda. Tillräckliga insatser för studerande i behov av extra stöd hjälper också den psykiska ohälsan bland unga.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 50 000 euro

Momentmotivering: Anslaget höjs för att stärka stödinsatserna för studerande i behov av extra inlärningsstöd.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman