Budgetmotion 19/2022-2023

Nej till förstudie om Föglötunneln

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  19/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nej till förstudie om Föglötunneln

 

Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 500.000 euro för ytterligare utredningar och provborrningar för Föglö-tunneln. Det är inte längre befogat eller ansvarsfullt att använda pengar på ett projekt som saknar parlamentariskt stöd för att förverkligas. Projektet har sedan länge visat sig vara för kostsamt att genomföra.  Landskapsregeringen har dessutom ännu inte presenterat en långsiktig plan för skärgårdstrafiken, och det råder stor oenighet också bland regeringspartierna.  Skärgårdstrafiken är en mycket större helhet där det behövs krafttag och pengar på att byta ut den ålderstigna flottan till nytt fossilfritt tonnage.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av anslag: sänks med 500 000 euro

Momentmotivering: Följande text stryks; ”Inom projektet fast förbindelse till Föglö påbörjas en förstudie, inklusive geotekniska och geologiska undersökningar i syfte att kartlägga förutsättningarna för projektets genomförande. För arbetet ingår ett anslag om 500.000: Materialet skall även ligga till grund för en ansökan om extra anslag.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell