Budgetmotion 2/2023-2024

Inget anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  2/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Tom Forsbom

2023-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inget anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund

 

Landskapsregeringen föreslår att det inleds en förstudie gällande en bro över Prästösund. En bro av den omfattningen är en stor infrastrukturell satsning. Innan landskapets redan hårt belastade ekonomi påförs ytterligare kostnader så behöver en bred politisk överenskommelse träffas. Om det inte finns en bred politisk förankring, i ärendet, så tenderar förstudier av detta slag att bli en av många utredningar som inte förverkligas.

 

Undertecknade anser att större infrastrukturella investeringar behöver bred förankring i lagtinget och att inte fler utredningar görs innan denna förankring finns.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar, sid 175

Ändring av anslag: Sänks med 200 000 euro

Momentmotivering: Under rubriken Bro- och hamninvesteringar föreslås

att följande stycke stryks:

”Föreslås att 200.000 euro avsätts för inledande förstudie gällande bro över Prästösund”.

 

 

Mariehamn den 10 november 2023

 

 

 

Tom Forsbom

 

 

Anders Holmberg                

 

 

Wille Valve

 

 

Mika Nordberg