Budgetmotion 2/2023-2024

Vi behöver bättre, snabbare och fossilfria kommunikationer till och från Åland

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   2/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2024-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Vi behöver bättre, snabbare och fossilfria kommunikationer till och från Åland.

 

En välfungerande, stabil, tillförlitlig flygtrafiken är livsviktig för Åland. Livsviktig för våra exporterande industriföretag, för våra tech-bolag, för alla nya distansarbetare, konsulter och experter som vi behöver. För pendlare som valt att leva och bo på Åland men jobbar någon annanstans, för våra sjömän som jobbar över hela världen. Flygtrafiken är även livsviktig för oss ålänningar som någon gång blir sjuka och behöver vård i Finland eller Sverige. Lika självklart som att Åland är en ö mitt emellan två expansiva regioner lika säkert är att vi behöva flygtrafik och att den ska drivas med grön energi.  Det första kommersiella flyget till Åland gick 1928, en mellanlandning mellan Åbo och Stockholm. Målsättningen ska vara att vi 100 år senare kan flyga fossilfritt mellan i första hand Stockholm och Mariehamn. 

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

Rubrik:  Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Sida:  5

Ändringsförslag: Till motiveringen under 1.1 Politiska utgångspunkter fogas en ny punkt och som placeras efter:” arbetet med vårdstrategin har inletts ...  ” enligt följande:

Arbetet med att möjliggöra fossilfri flygtrafik mellan Stockholm och Mariehamn intensifieras.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 maj 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos