Budgetmotion 20/2023-2024

Den åländska lotterilagen

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   20/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Holmberg

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Den åländska lotterilagen

 

Finland är på väg mot ett licensbaserat system för det digitala penningsspelsystemet och därmed luckras spelmonopolet i Finland upp. Den åländska lotterilagen gör idag gällande att ingen annan kan bedriva någon spelverksamhet på Åland än vårt nuvarande landskapsägda spelbolag PAF.

 

Att öppna upp det åländska spelmonopolet kunde innebära nya intäkter till landskapet Åland samtidigt som det landbaserade näringslivet, butiker och kiosker får nya intäkter. Den åländska befolkningen får då även möjlighet att spela på landsomfattande, europeiska och internationella spel hos lokala spelombud.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

 

Politikområde: 5

Sida/sidor:  14

Ändring av motiveringen under politikområdet:Under texten: I riket pågår ett lagstiftningsprojekt för att reformera penningspelssystemet. Där utreds bland annat införande av ett licenssystem för penningspel senast den 1 januari 2026. Även lotteribeskattningen och samfundsbeskattning i anslutning till spelverksamhet ses över. Arbetsgruppens målsättning är att ett lagförslag ska skickas på remiss i början av sommaren 2024. För närvarande finns en osäkerhet kring eventuella följder av rikets kommande ändringar på överföringarna enligt självstyrelselagen. Landskapsregeringen arbetar för att de förändringar som införs i riket ska vara neutrala i förhållande till överföringarna enligt självstyrelselagen.

 

Infogas en ny punkt: Landskapsregering ser över den åländska lotterilagen, detta så att andra spelbolag via licenser kan bedriva penningspelsverksamhet på Åland.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

 

Anders Holmberg