Budgetmotion 20/2020-2021

Omförhandla avtal och köp elhybridfärjan

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   20/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Omförhandla avtal och köp elhybridfärjan

 

Landskapsregeringen har hävt avtalet med entreprenörerna Finnferries, Ansgar Ab och Bygg Ab angående en frigående elhybridfärja och bro och hamninvesteringar på Föglö. Detta trots att investeringarna skulle spara pengar, koldioxidutsläpp och under byggtiden ge 80 arbetstillfällen. I stället väntar man nu på skadeståndsanspråk från dessa entreprenörer och processer i domstol. När dessa skadestånd ska betalas är det viktigt att beloppen, som väntas bli betydande, inte skadar servicenivåerna inom nuvarande skärgårdstrafik. Det bästa vore att omförhandla kontrakten med entreprenörerna och söka lösningar som inte slutar med långa domstolsprocesser. Tonnaget i den åländska trafiken är mycket ålderstiget och kostnaderna för reparationer och underhåll betydande. Åland behöver nytt tonnage och elhybridfärjan byggs som bäst, varför det vore skäl att försöka rädda det som räddas kan.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Tonnage

Sida: 39

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen inleder förhandlingar med berörda entreprenörer i syfte att köpa den elhybridfärja som nu byggs på varvet i Polen. Att få en färja för pengarna är trots allt betydligt bättre än höga skadestånd och att processa mot åländska företag i domstol. Om skadestånd trots allt utdöms för landskapet ska dessa utgifter inte belasta skärgårdstrafiken och dess servicenivå.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman