Budgetmotion 20/2021-2022

Högskolan på Åland integreras med en större utbildningsanordnare

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  20/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Högskolan på Åland integreras med en större utbildningsanordnare

 

Det är viktigt för alla samhällen att ha en aktiv och kvalitativ högskoleutbildning. Trots att Högskolan på Åland nu fungerat i många år har den ännu inte riktigt fått den betydelse i samhället som den borde. Orsakerna är säkert flera, men en är att antalet studerande är litet och kan inte sägas utgöra den kritiska massa som utbildningar på högskolenivå borde ha. Utvecklingsvägarna och forskningen är också mycket begränsade. Att Högskolan på Åland nu blir ett bolag är inget illa, men betyder heller inte per automatik någon större utveckling. Om Högskolan på Åland verkligen ska kunna utvecklas behöver den bli en del i en större utbildningshelhet som har mer resurser, exempelvis som en del av Åbo Akademi, Novia, Arcada eller någon annan yrkesutbildande högskola i Finland alternativt i Sverige. Då kunde man få de nödvändiga synergieffekter, lärar- och forskarkompetenser och en tillräcklig tillströmning av studerande som krävs och därmed öka nyttan för det åländska samhället. För att få klarhet i om detta vore ett önskvärt utvecklingssteg för högskolan måste man inleda processen med att utreda vilka vinsterna skulle vara med en sådan förändring samt vilka alternativ som står till buds.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

Sida: 77

Följande text läggs till: En utredning av vinsterna med och alternativen för Högskolan på Åland att integreras med en större utbildningsanordnare företas.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman