Budgetmotion 20/2022-2023

Konkretisera stödet för personer i behov av specialpedagogiska insatser

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkretisera stödet för personer i behov av specialpedagogiska insatser

 

Landskapsregeringen behöver konkretisera stödet för barn, ungdomar och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser. Ålands Socialdemokrater driver på frågan tillika som påtryckningar och upprop från intresseorganisationer frekvent förekommer men ännu har inget konkret presenterats. Stödet för ungdomar inom Ålands gymnasium och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser är otillräckligt i dagsläget, inom grundskolorna runt om på Åland varierar stödet i olika grad. Vilket stöd du får i din utbildning kan inte vara beroende på i vilken kommun du bor. Ett specialpedagogiskt resurscentrum med ansvar för helheten över hela Åland och med den expertis och kompetens som krävs kan observera, handleda och fortbilda inom områden som intellektuella funktionsvariationer, rörelsehinder, tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska/psykiska funktionsvariationer, hörsel- och synnedsättningar och ha ett särskilt fokus på barns socioemotionella förmågor och språkstöd inom integration.

 

Ett resurscentrum är en viktig funktion för att utveckla goda läromiljöer på grupp- individ- samt organisationsnivå och undanröja de hinder som finns idag för jämlika möjligheter till utveckling och lärande. Utredningen från 2006 kan ligga till grund för vidare beredning.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel:  535 Utbildningsverksamhet

Sida: 90

Ändring av motiveringen: Följande text läggs till:Landskapsregeringen konkretiserar och intensifierar arbetet med barn, ungdomar och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser. Ett specialpedagogiskt resurscentrum är en viktig funktion för att utveckla goda läromiljöer på grupp- individ- samt organisationsnivå och undanröja de hinder som finns idag för jämlika möjligheter till utveckling och lärande.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell