Budgetmotion 21/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 21/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

Rapporten "Ekonomiskt utsatthet och social trygghet" kommer att färdigställas under våren. En delrapport har publicerats som baserar sig på intervjuer med utkomststödstagare och barn som lever i dessa familjer. En tilläggsutredning med fokus på barns och ungdomars möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i ekonomiskt utsatta familjer kommer att göras. I delrapporten framkommer det att vårdnadshavare i högre grad förväntas delta i kostnader som sker i anslutning till dagis- och skolverksamhet. Unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som går på gymnasialstadiet kan vara extra utsatta eftersom det inte är en avgiftsfri utbildning. Skolmaterialet inom andra stadiets utbildning är mycket dyrt.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Social omsorg, Trygga barn och unga, sid. 20, infogas ett tillägg till fjärde stycket: "Även unga studeranden på gymnasialstadiet, där utbildningen inte är avgiftsfri, behöver uppmärksammas. Under året utarbetas en handlingsplan med åtgärder för studeranden som är i behov av ekonomiskt stöd."

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson