Barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer

Budgetmotion BM 21/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barn, ungdom, utsatt, familj, ekonomiskt utsatt


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter