Budgetmotion 21/2020-2021

Satsning på datasäkerhet, skydd av personuppgifter, standardiserade lösningar och e-arkiv

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  21/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsning på datasäkerhet, skydd av personuppgifter, standardiserade lösningar och e-arkiv

 

Att satsa på digitalisering som en metod för ökad effektivitet låter enkelt, men är mycket krävande. Att landskapsregeringen fortsätter utvecklingen av it-förvaltningen är nödvändigt. I årets budget görs en organisationsförändring där it-frågorna flyttas från finansavdelning till regeringskansli och man anställer en CIO att leda arbetet. Utvecklingen av IT är mycket knuten till arbetsprocesser, ärendehantering och förvaltningsledning. Att digitalisera förvaltningen i syfte att uppnå ökad effektivitet handlar därför mer om arbetssätt och metoder än att beställa operativsystem. Det är därför viktigt att man hanterar utvecklingen långsiktigt och fortbildar personalen i nya arbetssätt och metoder. Allt detta kräver en hård central styrning och ökad standardisering ifall man ska klara av att uppnå effektivitet och förenklingar. Därtill måste man prioritera frågan om ett e-arkiv för att kunna lansera en digital ärendehantering som fungerar hela vägen. När fler personuppgifter hanteras i förvaltning och myndigheter bör man också höja säkerhetsnivån beträffande datasekretess och skyddet av personuppgifter. Landskapsregeringen behöver genomföra en riskkartläggning gällande datasäkerhet och inkludera det i uppdraget för de kommande satsningarna inom digitalisering. Detta är viktigare än det utopistiska målet om att Åland ska bli en demonstrationsregion för effektiv förvaltning. "Egna lösningar" tenderar att krocka med målet om kostnadseffektivitet och där måste landskapet välja mellan dyrare egna lösningar eller billigare standardiserade lösningar. Man måste våga välja väg för vad som får kosta och steget för det offentliga Åland att bli ett demo-område inom effektiv förvaltning är i dagsläget en helt orealistisk it-hybris.

 

FÖRSLAG

Rubrik i den allmänna motiveringen: Digitalisering

Sida: 35

Följande text ändras: "Genom att utveckla egna lösningar skapas också en kultur som uppmuntrar till att testa idéer som leder till att Åland kan bli en demonstrationsregion för effektiv offentlig förvaltning" styrks och

ändras till: ”Digitaliseringens nästa steg är att söka kostnadseffektiva standardiserade IT-lösningar, förstärkt datasäkerhet för skyddet av personuppgifter, en lösning för e-arkivering samt förändringar i arbetsprocess och ärendehantering.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

Camilla Gunell                                          Jessy Eckerman

 

Nina Fellman