Budgetmotion 21/2022-2023

Slopa ändring av inkomstgräns för studiestöd

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  21/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Slopa ändring av inkomstgräns för studiestöd

 

I samband med slopandet av inkomstgränsen för studiestöd i tilläggsbudget 1/2022 förespeglades att det skulle leda till att studerande genom att jobba under studietiden skulle vikariera till exempel inom vård och omsorg och avhjälpa arbetskraftsbristen och samtidigt finansiera sina studier med egna pengar.

Socialdemokraterna var från början skeptiska till detta, främst av orsaken att studerande idag inte har väldigt mycket extra tid att jobba om man vill bedriva heltidsstudier. Nu visar en utvärdering från Arbetsmarknads- och studieserviceenheten att effekten av den slopade inkomstgränsen inte alls blev som tänkt, utan ledde till att relativt högavlönade människor lyfter studiestöd för att arbeta vid sidan av studierna. Avlastningen av vård och omsorg har uteblivit, liksom att ungdomar i högre grad skulle arbeta under studietiden. Utvärderingen konstaterar rakt på sak att "slopandet av inkomstgränsen i allra högsta grad bjuder in till att utnyttja studiestödssystemet." Kostnaden för den slopade inkomstgränsen är 135.000.

Ams föreslår en något höjd inkomstgräns, och att regeringen överväger att inrätta en särskild stödform för vuxna som vill omskola sig.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 50200 Studiestöd

Ändring av anslag: sänks med 135.000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till:

”Den slopade inkomstgränsen för studiestöd hade inte avsedd effekt, och inbjuder till ett överutnyttjande av studiestödet. Landskapsregeringen återkommer därför efter utredning med ett förslag på något höjd inkomstgräns samt eventuellt förslag till ny stödform för vuxna som vill fortbilda eller omskola sig.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell