Budgetmotion 2/2020-2021

Stöd för gasstation

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för gasstation

 

Föreslås att momentet skall höjas med 200.000 euro för att stöda investeringar i en gasstation för personbilar och bussar och andra fordon, vilket på ett effektivt sätt skulle påskynda övergången till hållbarare transportmedel på Åland. Avsikten är att inleda uppbyggnaden med en gasstation med tankningsmöjligheter både för ålänningar och turister. Åtgärden bör ingå som en del i landskapsregeringens energi- och klimatstrategi.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: Överföringar, 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (s. 190)

Ändring av anslag:  Höjning av anslag med 200.000 euro.

Momentmotivering:  Tillägg till detaljmotiveringen: ”Anslaget under detta moment skall höjas med 200.000 euro för att användas till investering i en gasstation.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Stephan Toivonen