Budgetmotion 22/2021-2022

Specialpedagogiskt resurscentrum.

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  22/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Specialpedagogiskt resurscentrum.

 

Landskapsregeringen behöver konkretisera stödet för barn, ungdomar och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser. Konstateras kan att stödet för ungdomar inom Ålands gymnasium och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser är otillräckligt i dagsläget. Ett specialpedagogiskt resurscentrum kan observera, handleda och fortbilda inom områden som intellektuella funktionsvariationer, rörelsehinder, tal- och språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska/psykiska funktionsvariationer, hörsel- och synnedsättningar och ha ett särskilt fokus på barns socioemotionella förmågor och språkstöd inom integration.

Ett resurscentrum är en viktig funktion för att utveckla goda läromiljöer på grupp- individ- samt organisationsnivå och undanröja de hinder som finns idag för jämlika möjligheter till utveckling och lärande. Utredningen från 2006 kan ligga till grund för vidare beredning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: 1. Jobb utbildning, företagande och andra meningsfulla sysselsättningar

Sida: 9

Följande text läggs till: Ett specialpedagogiskt resurscentrum utreds, centret ansvarar för information, utbildning och handledning för samtliga verksamheter som kommer i kontakt med barn, elever, vuxna i behov av särskilt stöd prioriteras. Resurscentret fyller en viktig funktion genom att undanröja hinder för jämlik utveckling och lärande.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Camilla Gunell