Budgetmotion 22/2022-2023

Ålands folkhögskola

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  22/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands folkhögskola

 

Ålands Folkhögskola som institution är en mycket viktig del av den åländska bildningen. När nu Landskapsregeringen ämnar utreda möjligheterna för Ålands Folkhögskola att ingå under Ålands Gymnasium bör det göras med hänsyn till folkhögskolan som institution.  Folkhögskolan står för den fria bildningen och det livslånga lärandet . Också i framtiden behöver man beakta människans hela livssituation där kunskap, fortbildning och bildning har ett egenvärde.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 851 Ålands Folkhögskola/  Långsiktiga motiveringar

Sida:154

Följande text läggs till: ”Utredningen görs med hänsyn till - och med beaktande av att bevara Ålands Folkhögskola som en institution för den fria bildningen och det livslånga lärandet.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell