Budgetmotion 23/2021-2022

Våra barn och ungdomar läser för lite

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  23/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Våra barn och ungdomar läser för lite

 

Det är en tydlig trend att speciellt pojkar läser i allt mindre utsträckning. Detta är en illavarslande trend som redan nu sätter spår i studieresultat som i sin tur avgör framtida yrkes- och karriärvägar. Att barn och ungdomar läser böcker är givetvis i grunden ett föräldraansvar. Grundskola och andra stadiets utbildningar tillsammans med våra bibliotek gör stora insatser för att främja läsandet. Riskerna i att läsandet kontinuerligt minskar måste lyftas i ännu högre grad. Därför bör landskapsregeringen i penningautomatmedel för kulturell verksamhet omprioritera så att läsfrämjandet ges större utrymme.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

Sida: 84

Motiveringen: Följande text läggs till: Landskapsregeringen säkerställer att läsfrämjandet resurseras 100 000 euro under 2022 genom omprioritering inom momentets utgifter.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

John Holmberg