Budgetmotion 23/2022-2023

Inkludera Ålands polismyndighet i utvecklingsprojekt för barn och ungas hälsa och välmående

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  23/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inkludera Ålands polismyndighet i utvecklingsprojekt för barn och ungas hälsa och välmående

 

Landskapsregeringens projekt för barn och ungas välmående har som syfte att identifiera strukturella hinder, implementera långsiktiga lösningar och en målinriktad samverkan mellan barnomsorg, skola, utbildning, socialvård, hälso-och sjukvård och aktörer inom tredje sektorn. Projektet "Bygg respekt motverka sexualiserat våld i ord och handling" är också den en viktig del av jämställdhetsarbetet samt det ANDTS-politiska programmet. Det är bra med samverkan och mångprofessionella team. Mycket av det som ungdomar och barn utsätts för, som sexuella trakasserier och våld i nära relationer ligger under straffbalken. Polisen har under många år äskat om medel för att återupprätta sina ungdomspoliser, återskapa det relationsbyggande arbetet på fältet och rikta in sig på arbetet att nå barn och ungdomar i ett preventivt syfte. En tjänst hos Ålands polismyndighet för att stärka polisens roll i det förebyggande arbetet inom de projekten kunde med fördel finansieras med föreslagna projektmedel under perioden.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

Sida: 73

Momentmotiveringen: Följande text läggs till:

En utökad resurs vid Ålands polismyndighet blir en del av projektet, då flera delar av det barn och unga utsätts för direkt är  kopplade till brott och faller under strafflagen.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell