Budgetmotion 24/2016-2017

Tillhör ärendet: Skydd av dricksvattentäkter
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skydd av dricksvattentäkter

 

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Under flera 10-tals år har de åländska vattentäkterna successivt blivit sämre. En del har gjorts under åren för att skydda täkterna, men alldeles för lite. Landskapsregeringen har i budgeten för år 2017 äskat om 265.000 euro, netto, under moment vattenförsörjning och vattenvård. Momentet innehåller övervakning, förvaltningsplan, införande av datormodeller, belastningsinventering, belastningsmodeller och liknade icke konkreta åtgärder. Utan konkreta åtgärder kommer vattenförsörjningen att bli mycket problematiskt inom en överskådlig tid.

Landskapsregeringen bör få fullmakt att bevilja 80 % av de godtagbara kostnaderna där åtgärderna medför en minskning av den interna och externa belastningen. Fullmakten kan vara flerårig eller ett för allt.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård, sid 40

Ändring av anslag: Ökas med 100.000 euro

Tillägg till momentmotiveringen: ”Anslaget avser även konkreta åtgärder för att förbättra vattentäkterna.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Harry Jansson

 

 

 

Britt Lundberg                                           Roger Nordlund                                       

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos