Skydd av dricksvattentäkter

Budgetmotion BM 24/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, dricksvattentäkter, skydd, vattenförsörjning, vattentäkterna


Åtgärder