Budgetmotion 24/2021-2022

Inte penningautomatmedel till politiska bildningsförbund

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    24/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte penningautomatmedel till politiska bildningsförbund

 

Det är av flera orsaker förkastligt att ett politiskt bildningsförbund ännu år 2021 kan vara mottagare av penningautomatmedel. Denna möjlighet bör i skyndsam ordning strängeras av landskapsregeringen via fördelningsprinciper och lagstiftning. Ålands unika tredje sektor ska inte behöva konkurrera med politiska förbund, om de penningautomatmedel som årligen är fördelningsbara. Denna grundlinje är givetvis oberoende konjunktur och volymen av fördelningsbara medel.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 51600 Penningsautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar

Sida: 84

Följande text läggs till motiveringen: Landskapsregeringen kommer i skyndsam ordning under 2022 strängera fördelningsprinciper och eventuell nödvändig lagstiftning för att säkerställa att politiska bildningsförbund inte är mottagbara av penningsautomatmedel.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

John Holmberg