Budgetmotion 24/2022-2023

Lagtingets samtycke

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagtingets samtycke

 

Det är för tidigt att bevilja samtycke för en öppen fullmakt att arrendera ut 1.000.000.000 m2 på 50 år för uppförande av gigantiska vindkraftverk då vi ännu har fått alltför lite information om:

 

- Hur stora är kostnaderna och vem betalar för anslutningar till elsystemet.

- Hur många ton väger dessa 500 vindkraftverk och kan materialet återanvändas?

- Hur stora blir kostnaderna för och vem betalar för nedmonteringen av 500 vindkraftverk.

- Vilka är de långsiktiga effekter av de gigantiska vindkraftverken på människor, djur, fåglar och fiskar.

- Hur stora mängder mikroplaster och Bisfenol A sprids från dessa vindkraftverk?

- Vilka blir effekterna på prisnivå och prisfluktuationer på el.

- Hur har vindkraftens lönsamhet påverkats av de stora prisfluktuationerna?

- Vem kommer att stå för ägandet i ett kort perspektiv?

- Vilka kommer att äga vindkraftverken i ett längre perspektiv?

- Kommer Tidöavtalet att påverka den åländska vindkraftspolitiken?

- Kommer den svenska vindkraftspolitiken att påverka den finska?

- Den åländska vindkraften skall bli en betydande exportör av fossilfri el när produktionen går på högvarv. Vem står för produktionen när vindmöllorna står stilla? Är den fossilfri?

- Hur kommer 500 blinkande vindkraftverk att påverka den åländska turismen?

 

All denna information är oerhört väsentlig oberoende om man är för eller emot vindkraftsprojektet.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar omställning, överföringar (RF) (s 120)

Ändring av momentmotiveringen: Stycket under rubriken ”Lagtingets samtycke” i avsnittet ”Vindkraftverk” stryks i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 10 november 2022

 

 

 

Stephan Toivonen