Budgetmotion 25/2022-2023

Fokus på miljöfrågor

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  25/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fokus på miljöfrågor

 

Miljöbyrån bör fokusera på miljöfrågor, som kan påverkas.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 400 Allmän förvaltning

                      Sid: 61

Ändring av kapitelmotivering: I avsnittet ”Äldreomsorg” bör ordet "klimatarbete" strykas.

 

 

Mariehamn den 10 november 2022

 

 

 

Stephan Toivonen