Budgetmotion 26/2021-2022

Möjlighet att jaga under hela året

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  26/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Möjlighet att jaga under hela året

 

Precis som det är upp till varje affärsidkare att hålla sin verksamhet öppen enligt eget tycke och vilja, bör även den åländska jaktlagens 5 kap 19 § moderniseras och bygga på individens valfrihet. Idag är det inte tillåtet att bedriva jakt med användande av skjutvapen eller hund under 24 timmars tid efter klockan aderton dagen före juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen och allhelgonadagen. Lagen bör revideras och tillåta jakt under årets alla dagar.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 650 Jakt- och viltvård

Sida:110

Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen avser i skyndsam ordning revidera och modernisera jaktlagens 5 kap.19 § och därmed tillåta jakt med skjutvapen eller hund under årets samtliga dagar.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

John Holmberg