Budgetmotion 26/2022-2023

Ökad kompetens om självstyrelsen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  26/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökad kompetens om självstyrelsen

 

Det krävs en omfattande och bred kompetens för att upprätthålla och utveckla självstyrelsen, dels på det allmänna planet inom förvaltningen, dels genom kvalificerad självstyrelsekompetens inom folkrätt och internationella relationer.

 

Vår egen lagberedning har en viktig roll när det gäller att i lagframställningar kunna motivera och utmana inom riksdagen och statsförvaltningen etablerade definitioner av rättsområden som i praktiken motiverar självstyrelselagens syfte. Detta gäller även, om än i varierande utsträckning, hela självstyrelseförvaltningen.

 

Ett förslag i syfte att stärka den åländska kompetensen inom det här området är att inom ramen för Högskolan på Åland bygga upp ett internationellt kompetenscenter för autonomiutveckling med ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra autonomier.

Ett sådant ”Självstyrelsecenter” kunde med fördel också erbjuda tilläggsutbildning för tjänstemän och politiker inom åländsk lagstiftning och förvaltning.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 850 Högskolan på Åland

Sida: 151

Ändring av motiveringstext: Följande text läggs till:

Under året inleds uppbyggnaden av ett internationellt kompetenscenter för autonomiutveckling med ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra autonomier.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson