Budgetmotion 27/2021-2022

Inför anmälningsplikt vid hjortdjursolyckor

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  27/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inför anmälningsplikt vid hjortdjursolyckor

 

Under de senaste åren har eftersöksjägare flera gånger blivit uppmärksammade om skadat vilt, främst rådjur, som har hittats levande vid bilvägar utan att föraren som kört på djuret har anmält till polis eller på något annat sätt kontaktat eftersöksjägare. Om djuret ej påträffas riskerar det att gå en långsam och plågsam död till mötes. Enligt jaktlagen i Sverige har man skyldighet att göra en polisanmälan om en sammanstötning skett med vissa djur, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en sådan viltolycka är straffbart och belagt med bötesstraff. Så är inte fallet på Åland.

Därför föreslås en lagändring som innebär en anmälningsplikt för den som har kört på ett hjortdjur där underlåtelse att anmäla skulle innebära ett brott belagt med bötesstraff. En sådan lagändring skulle resultera i färre fall där förare underlåter att anmäla viltolyckor vilket innebär mindre lidande för djuren. I förlängningen skulle även de viktiga eftersöksjägarnas status kunna höjas på Åland som en direkt följd.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 650 Jakt- och viltvård

Sida:110

Ändring av motiveringen: Följande text läggs till:  

Landskapsregeringen avser att under året införa anmälningsplikt för hjortdjursolyckor.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

 

 

Simon Påvals