Budgetmotion 27/2022-2023

Höjning av ensamförsörjartillägget under 2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 27/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Höjning av ensamförsörjartillägget under 2023

 

Kraftigt stigande priser kombinerat med en skenande inflation som gör våra pengar mindre värda sätter press på hushållens ekonomi. Dessutom spås vi gå in i en lågkonjunktur som kan få arbetslösheten att öka igen.

 

Bland dem som har det extra svårt i dessa tider finns Ålands alla ensamförsörjare med låga inkomster. För dem räcker det inte med ett utökat grundavdrag i beskattningen för att få vardagen att gå ihop.

 

För att stöda dessa särskilt ekonomiskt utsatta barnfamiljer och motverka det som i vardagstal kallas barnfattigdom bör ensamförsörjartillägget på barnbidraget höjas, åtminstone temporärt under kommande år. Att ständigt tvingas leva på de ekonomiska marginalerna skapar social utsatthet, vilket är ytterligare en bidragande faktor till att allt för många barn och unga på Åland mår psykiskt dåligt idag.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

Sida: 65

Ändring av anslag: Ökas med 300.000 euro.

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen:

Under 2023 höjs barnbidragets ensamförsörjartillägg till 100 euro.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson