Budgetmotion 28/2022-2023

Inför utmanarrätter för att minska offentlig sektor

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  28/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inför utmanarrätter för att minska offentlig sektor

 

Tvärt emot vad som utlovas i den sittande regeringens eget program blir Ålands förvaltning bara större och större. I budget för nästa år tillkommer ytterligare 40 årsverken.

 

Ur regeringsprogrammet framgår:

”Trenden att den offentliga sektorn växer snabbare än den privata skall brytas under perioden.”

I stället för att visa återhållsamhet i ekonomiskt utmanande tider öser regeringen på och skapar nya tjänster som gör den redan överstora offentliga sektorn ännu större. Det här är illa eftersom det inte gagnar den ekonomiska tillväxt som Åland ropar efter.

 

Offentlig sektor är inte produktiv ur den bemärkelsen att den skapar ekonomiskt förädlings- och mervärde, ökad lönsamhet och avkastning, som lägger grunden för vår välfärd. Tvärtom bidrar offentlig sektor i vissa avseenden till att hämma tillväxt då den verkar inom områden som lika väl eller ännu bättre kunde skötas av privata aktörer.

 

Återigen hämtat direkt ur regeringsprogrammet:

”Landskapsregeringen har beredskap att pröva entreprenörers utmanarrätt av offentlig verksamhet.”

Inte heller inför regeringens sista år omsätts regeringsprogrammet i praktiken.

 

För att skapa ett levande och produktivt näringsliv är det ofrånkomligt att verksamheter som inte av tvingande skäl måste skötas av det offentliga bör konkurrensutsättas för att skapa den marknadsmässiga flexibilitet som speglar en västerländsk ekonomi med fri konkurrens. Rent politiskt är det svårt att förstå varför inte regeringen gör detta, särskilt för att skapa en motvikt till den kraftiga ökningen av antalet nya tjänster inom förvaltningen under nästa år.

 

Förutom att omgående se över vilka verksamheter som direkt kan konkurrensutsättas genom så kallade utmanarrätter vore det åländska samhället förtjänt av att få en klar definition av vad som kan anses ligga inom samhällets kärnverksamhet och vad som ligger utanför och kan skötas minst lika bra och bättre av den privata sektorn.

 

Samtidigt bör man inom offentlig sektor se över inom vilka områden samhället direkt eller genom offentligt ägda bolag är med och konkurrerar på den öppna marknaden idag – verksamheter som i vissa fall slår undan benen på privata aktörer.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 600 Allmän förvaltning

Sida: 96

Följande text läggs till kapitelmotiveringen:

Regeringen avser att under inledningen av året inleda ett arbete med att kartlägga vilka verksamheter i landskapets regi som kan överlåtas till den privata sektorn enligt följande:

- ringa in de verksamheter som omgående kan konkurrensutsättas

- tillsätta en arbetsgrupp för att definiera vilka områden som tillhör samhällets kärnverksamhet och vilka offentliga verksamheter som kan överlåtas i privat regi.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson