Budgetmotion 29/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 29/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Medgivande för organdonation i deklarationen, ny rubrik under Hälso- och sjukvård

 

 

Genom att donera sina organ kan en människa hjälpa många andra. Undersökningar visar att långt fler människor är villiga att donera sina organ än de som skrivit på ett formellt medgivande. Orsaken att inte fler medger att deras organ kan doneras är troligen att medgivandet upplevs som byråkratiskt och krångligt. Med ett förenklat system för medgivande skulle fler personer donera sina organ och därmed bidra till fortsatt liv för andra.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att det i den allmänna motiveringen under huvudrubriken ”Hälso- och sjukvård” införs ett nytt stycke med rubriken ”Medgivande av organdonation i skattedeklarationen” och följande text: ”Landskapsregeringen utreder möjligheten för privatpersoner att medge donation av sina organ genom att kryssa i en särskild kryssruta i den åländska skattedeklarationen.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson