Medgivande för organdonation i deklarationen, ny rubrik under Hälso- och sjukvård

Budgetmotion BM 29/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: donation, organ, organdonation, skattedeklaration


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter