Budgetmotion 3/2023-2024

Ingen fullmakt för upphandling av totalentreprenad för Norra linjen och Jurmolinjen

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  3/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Tom Forsbom

2023-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ingen fullmakt för upphandling av totalentreprenad för Norra linjen och Jurmolinjen

 

Undertecknande understöder inte totalentreprenad för Norra linjens del (40 miljoner) med begagnad färja som knyts till en specifik färjelinje i 15 år. Kommande landskapsregeringar måste ha flexibilitet att kunna flytta färjor till andra linjer vid ogynnsamma väderförhållanden, säsongsvariationer och förändrade trafikupplägg. Detta är därtill inte en nybyggnation, utan upphandling av begagnat tonnage som planerats till 2025.

 

Det behövs bred förankring och en långsiktig investeringsplan som klarar framtida miljökrav, för att säkerställa flexibla trafiklösningar inom skärgårdstrafiken. När en långsiktig investeringsplan är fastslagen, kan upphandling ske för både norra linjen och Jurmolinjen.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik, sid 117

Ändring av anslag: Fullmakten stryks

Momentmotivering:

Följande stycken stryks:

 

Fullmakt

Avtalen för Norra linjen och Jurmolinjen går ut 31.8.2025 och kan inte förlängas ytterligare. Föreslås att linjerna upphandlas under året, varför en anhållan om fullmakt om 45 miljoner euro föreslås.

 

För norra linjens del (40 miljoner euro) baserar sig summan på antaganden om vad en totalentreprenad för 15 år kostar med en färja som är byggd år 2012 eller senare. Transportkapaciteten ska motsvara minst 50 personbilar.

 

För Jurmolinjens del (5 miljoner euro) baserar sig summan på antaganden om vad en upphandling för 4+1+1 år kostar och med en transportkapacitet motsvarande minst den samma som år 2023.”

 

Mariehamn den 10 november 2023

 

 

 

Tom Forsbom                                           

 

 

 

Anders Holmberg                 Wille Valve                         Mika Nordberg