Budgetmotion 3/2023-2024

Närdemokrati och självstyrelsen ger oss stora möjligheter att påverka vår egen vardag

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  3 /2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2024-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Närdemokrati och självstyrelsen ger oss stora möjligheter att påverka vår egen vardag

 

För många ålänningar, för många, är självstyrelsen något som "bara politiker" pratar om, ett teoretiskt resonemang. Men självstyrelsen är så mycket mer. Självstyrelsen i kombination med vår närdemokrati ger oss, var och en,  en möjlighet att själv påverka vår egen vardag på ett sätt som är få förunnat. Skola, barnomsorg, sjukvård, äldrevård, trafik, post är bland annat områden där vi själva bestämmer om hur vi vill ha det. Hur stora ska grupperna vara i skolan, vilka språk ska man få läsa i skolan, hur stor avgiften ska vara när man tex går till ÅHS, vilka större landsvägar som ska byggas om med mera. Vi behöver inte och ska inte alltid göra som man beslutar och gör i Finland eftersom vi är ett ö-samhälle med delvis andra utmaningar och möjligheter samt att vi faktiskt har den unika möjligheten att bestämma själv.

I syfte att stärka medborgarnas kunskap om självstyrelsens möjligheter på ett praktiskt och konkret plan förbereds en bred informationskampanj till alla hushåll.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

               Rubrik: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Sida 5

Ändringsförslag : Till motiveringen under 1.1 Politiska utgångspunkter fogas en ny punkt som i uppräkningen får nummer ett (1) enligt följande:

” Arbetet med att stärka medborgarnas kunskaper om de unika möjligheter som självstyrelsen ger påbörjas”

 

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos