Budgetmotion 30/2020-2021

Avvakta med Prästösundsbron

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   30 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avvakta med Prästösundsbron

 

Skärgårdsborna i synnerhet och ålänningarna i allmänhet är berättigade till klara besked gällande vad landskapsregeringen avser vidta för åtgärder gällande skärgårdstrafiken. När kortruttsmeddelande presenterades ställde sig ett enigt lagting bakom den. Prioriteringen bland de tre framtagna projekten, östra och västra Föglö samt Prästösundsbon, var att de investeringar som sänker driftskostnaderna skulle genomföras först.

 

Prästösundsbron är ett lovvärt projekt som skulle förbättra tillgängligheten, och därmed förenkla vardagen, för stora delar av norra skärgården. Däremot är de ekonomiska incitament för att genomföra projektet svaga. Går landskapsregeringen vidare med detta projekt nu finns en överhängande risk att det saknas medel för andra projekt. Lagtinget bör ha möjlighet att fastställa en prioriteringsordning mellan större infrastrukturprojekt.

 

 

 

FÖRSLAG

                                           

1)      Allmänna motiveringen:

Sid 38

Följande text: ”Landskapsregeringen planerar att senare under året återuppta utredningsarbetet med kortruttsprojektet om en fast förbindelse över Prästösund. Projektets syfte är att öka tillgängligheten för boende i regionen samt att minska driftskostnaderna.”

Ersätts med:

”Landskapsregeringen tar ställning till en fortsättning av utredningarna rörande en fast förbindelse över Prästösund efter att den sk Tunnelkommittén kommit med sitt slutbetänkande.”

 

 

2)      Moment: 976000 Kostnader för väghållning (R) (s 212)

Ändring av anslag: sänkning med 100 000

Momentmotivering: Följande text under rubriken ”Bro-, hamn- och tunnelinvesteringar” stryks:

”Rörande fast förbindelse till Föglö se moment 70010. Landskapsregeringen föreslår att utredningarna rörande en fast förbindelse över Prästösund i enlighet med kortruttsutredningarna återupptas i slutet av året. Utredningarna beräknas kosta 400.000 euro varav 100.000 euro avsätts i föreliggande budgetförslag.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund