Budgetmotion 30/2022-2023

Åland behöver ett näringspolitiskt program

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åland behöver ett näringspolitiskt program

 

Utmaningarna för det åländska näringslivet avlöser varandra. Precis då företagen åter kunde skönja ljuset efter pandemin startade Ryssland ett aggressionskrig mot Ukraina, vilket förutom död och förödelse har försatt den europeiska ekonomin i gungning.

 

Nu pressas företagen – liksom privathushållen – av kraftigt höjda energipriser, skenande inflation och stigande räntor som med kraft dämpar ekonomin. Utöver detta tvingas våra företag kämpa med en överbyråkratiserad skattegränshantering.

 

Framstående ekonomiska bedömare talar samstämmigt om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Sett till en lång period av mycket svag utveckling av Ålands BNP är detta extra illavarslande.

 

Under pandemin mötte regeringen upp med akuta stöd för att överbrygga de värsta svackorna för företagen, men utmaningarna inom ett flertal branscher består.

 

Ett livskraftigt näringsliv byggs inte med kortsiktiga lösningar. För att åstadkomma det krävs en långsiktig politisk strategi som banar väg för våra företag att blomstra. Det här saknas helt på Åland i dag och måste omgående åtgärdas.

 

Regeringen bör därför snarast samla näringslivets organisationer för att kartlägga de utmaningar och behov som finns i dag – både branschvis och allmänt – och därefter sammanställa förslag på lösningar på kort, mellan och framför allt på lång sikt.

 

Utifrån dessa grundfakta och sammanställer näringsavdelningen ett förslag till ett heltäckande ”Näringspolitiskt program” som föreläggs lagtinget.

 

Våra företag utgör grunden för vår välfärd genom att generera arbetsplatser och skatter. Därför är dags att vi börjar ge vårt näringsliv den uppmärksamhet det förtjänar.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 600 Allmän förvaltning (näringsavdelningen)

Sida: 96

Ändring av kapitelmotiveringen: Följande text läggs till:

Regeringen gör under året upp ett heltäckande ”Näringspolitiskt program” som föreläggs lagtinget.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson