Budgetmotion 31/2022-2023

Anpassad avfallslag för åländska förhållanden och behov

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  31/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Anpassad avfallslag för åländska förhållanden och behov

 

Åland behöver en avfallslag som tar hänsyn till åländska förhållanden och behov. Vi har egen behörighet inom området, därför finns alla förutsättningar att skapa effektiva och anpassade lösningar som tar hänsyn till både miljömål, hållbarhet och hushållens önskemål.

 

Avfallshanteringen har stötts och blötts under lång tid, där dagens lagstiftning mer eller mindre än en kopia av din finska. I regeringens nya förslag till avfallslag, som nyligen varit ute på remiss, föreslås åter ett mycket stelbent system som inte tar hänsyn till den flexibilitet som det åländska samhällets varierande struktur förutsätter.

 

Avfallshanteringen är kommunernas ansvar. Därför ska avfallslagen inte detaljstyra hur avfallshanteringen sköts, utan fungera som ett övergripande instrument som säkerställer att hanteringen uppfyller vissa krav. Hur detta sedan sköts i praktiken ska kommunerna fritt få bestämma, så länge det uppfyller gällande regelverk.

 

Det lagförslag som regeringen hittills presenterat beaktar inte kommunernas handlingsfrihet, utan kräver användning av fastslagna avfallssystem för större områden, trots att dessa i praktiken inte skulle fungera optimalt och därmed blir väldigt dyra.

 

Att storskaliga, tvingande system fungerar illa är kommunalförbundet Mise ett talade exempel på. Tung, kostsam byråkrati får stå i vägen för kostnadseffektiva, individuellt behovsanpassade lösningar för den hushållsnära sophämtningen. I dagsläget har kunderna inom Mise-området inget val, utan tvingas stå för den mycket dyra notan.

 

De kommuner som står utanför Mise har skapat egna, mycket effektivare, fungerande system för insamling och hantering av avfall med förhållandevis få klagomål från invånarna. Men med regeringens nuvarande lagförslag skulle dessa kommuner tvingas rivas upp åtminstone delar av en redan fungerande avfallshantering till förmån för storskaliga, tungrodda och dyra lösningar, som bevisligen inte fungerar i praktiken. För att citera en erfaren lagtings- och kommunpolitiker: ”När man genom lag förstör det som fungerar”.

 

Åland är i skriande behov en ny avfallslag, men då ska det vara en fulltextlag som helt och hållet bygger på åländska förhållanden och behov. Det här är ett tydligt exempel på när Åland ska använda sin egen lag-stiftningsbehörighet för ålänningarnas bästa.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 460 Cirkulär ekonomi

Sida: 76

Ändring av motiveringen: Punkterna under rubriken Mål år 2023 ändras till:

- en ny avfallslag och förordning i fulltextform antas

- en uppdaterad avfallsplan fastslås samt

- en lösning på producentansvaret för förpackningar presenteras.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson