Budgetmotion 3/2021-2022

Ett tydligt vägval för hela det offentliga Ålands IT

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ett tydligt vägval för hela det offentliga Ålands IT

 

Det finns anledning att utvärdera och se över det offentliga Ålands IT- strukturer. Vart är vi på väg och vad kan vi göra bättre, säkrare och effektivare? Förutom de ekonomiska fördelarna finns vinster gällande kompetensförsörjning, gällande personalens trivsel och önskan att stanna på Åland och trygga arbetsplatser inom offentlig sektor. Åland behöver en organisation med en tydlig rollfördelning och aktör för landskapet Ålands och kommunernas IT-strukturer, samordning, avtal, förvaltning och upphandling etc. Kraven på det sammanfattande offentliga Ålands IT-förvaltning är höga. Det offentliga Ålands digitalisering, tjänster och IT-säkerhet är en ständigt aktuell fråga och också under ständig förändring. Kompetensen, den grundläggande infrastrukturen och förutsättningarna att motsvara dagens och kommande behov kräver också kontinuerliga ekonomiska resurser. Åland behöver dessutom vara rustade mot mot allehanda hot och faror gällande informationsintrång, cyberbrottslighet, cyberkrig samt politiskt motiverad cyberterrorism som är idag en av de största inrikespolitiska säkerhetsriskerna.

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen (s. 33)

Ändring av anslag: -

Motivering: Föreslås att motiveringen får följande tillägg: En kontinuerlig och återkommande utvärdering och kartläggning påbörjas av samordningsbehovet för landskapet, lagtinget, kommunerna samt dess underordnande myndigheter, organisationer och bolag samt dess IT enheter och avdelningar. Både gällande långsiktiga investeringsbehov, upphandlingar och det kontinuerliga budgetansvaret. Målet är att eliminera budgetslitaget, täppa till säkerhetsriskerna och för att säkra kompetensförsörjningen och finansieringen.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Camilla Gunell