Budgetmotion 3/2022-2023

Paf-medel regleras tydligt i lag

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Paf-medel regleras tydligt i lag

 

Landskapsregeringen föreslår i budget för 2023 ett uttag från Ålands penningautomatförening på 32 700 000. Det fördelas till föreningslivet, till olika utvecklingsprojekt och 10 miljoner till att bygga upp en "intern fond" för att trygga den tredje sektorns framtid. Citationstecknen är landskapsregeringens. Så dåligt underbyggt är förslaget att man till och med i budgeten måste ha ett förbehåll för att man inte riktigt vet vad det är man sätter pengar till.  Samtidigt aviseras att man avser utreda och genomföra en ekonomisk överföring "likt dividendutdelning". Detta har man kommit fram till efter att under tre års tid diskuterat frågan, tillsatt och avslutat två parlamentariska referensgrupper samt i arv från den förra regeringen fått ett förslag om en fond för utveckling och grön omställning där Paf-pengar på ett reglerat sätt kunde komma till nytta.

Ingenstans nämns att denna process ska involvera de självklara aktörerna, det vill säga de grundande föreningarna och tredje sektorns föreningar som idag får sin verksamhet finansierad genom Paf-medel.

Landskapsregeringen har, om man kunnat komma överens, haft alla möjligheter att inleda ett nödvändigt lagstiftningsarbete för att definiera och ge svar på dessa frågor. Det har man inte gjort.

 

FÖRSLAG   

Kapitel: 350 Penningautomatmedel

Motivering: Föreslås att i texten på s 55 stryks det första stycket och det tredje stycket samt att följande text istället läggs till:

Landskapsregeringen återkommer efter utredning med ett förslag till ändrad lagstiftning för hanteringen av överskott från Ålands penningautomatförening. I utredning hörs särskilt de grundande föreningarna och tredje sektorn.

samt

Moment:  89250 Avkastning av Ålands penningautomatförenings verksamhet

Ändring av anslag: Sänks med 10 000 000 euro

Momentmotivering: I momentmotivering på sid 180 stryks meningen "Därtill föreslås 10 000 000 "fonderas" för att trygga den tredje sektorns framtida verksamhet."

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell