Budgetmotion 32/2022-2023

Minskat anslag för sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32 /2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Minskat anslag för sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

 

Regeringen kommer under året att satsa mer på en strukturerad och aktiv näringspolitik. Målsättningen är att passiviserande stöd skall ersättas av aktiva åtgärder för att bidra till nya arbetsplatser. Regeringen kommer i enlighet med regeringsprogrammet att ”göra allt för att företagandets förutsättningar och konkurrenskraft ska kunna utvecklas”.

Mot den bakgrunden förslås att anslaget för sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd minskas.

 

FÖRSLAG

      

Moment: 86050 Sysselsättnings-och arbetslöshetsunderstöd, verksamhet (sid 166)

Ändring av anslag: Sänks med 500.000 euro.

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen:

Regeringen ersätter passiviserande understöd mot aktiva åtgärder för att bidra till nya arbetsplatser och ökad sysselsättning med särskild inriktning på långtidsarbetslösa.

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson