Budgetmotion 33/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förvaltningschefstjänstens status

 

Förvaltningschefstjänsten föreslås förändras. I budgeten beskrivs vad förvaltningschefen inte längre ska arbeta med; till exempel att övervaka laglighet och avge utlåtanden om regeringens åtgärder. Vilken inriktning förvaltningschefstjänsten ska ha inom ledningen för den allmänna förvaltningen framgår inte. Regeringen återkommer med det under våren. Vi föreslår att tjänsten som förvaltningschef innebär en förmansroll i förhållande till de andra avdelningscheferna för att ledarskapet inom förvaltningen ska bli enhetligt och tydligt.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen

Sida:16

Följande text läggs till: ”Förvaltningschefstjänsten organiseras så att chefen får en förmansroll i förhållande till avdelningscheferna för att ledarskapet inom förvaltningen ska bli enhetligt och tydligt.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Britt Lundberg                                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Harry Jansson

    

 

 

Veronica Thörnroos                                  Roger Nordlund

 

 

 

Runar Karlsson