Förvaltningschefstjänstens status

Budgetmotion BM 33/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, förvaltningschefstjänsten, förvaltningschefstjänstens status, utveckling, omstrukturering, förvaltningschef


Åtgärder