Budgetmotion 33/2021-2022

Budgetdisciplinen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-01-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Budgetdisciplinen

 

Tilläggsbudgetar försämrar budgetdisciplinen. Ansvaret som det innebär att hantera skattemedel eroderas om det alltid finns en genväg för att skyla över överbudgeterade intäktssidor, svaga kostnadsberäkningar eller ett "osthyvelsparbeting" som inte var hållbart. Landskapsregeringens årsbudgetar är långt från nollbudgeterade och tyvärr även distanserade från principen rambudgetering som skulle undvika återkommande scenarion där lagtinget beslutar om belopp som istället borde rymts inom en given ram. Kontroll över kostnadsutvecklingen kan inte nog understrykas när man vill upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi. När en organisation förutsätts hålla sig inom givna ramar tvingas den att skapa utrymme för det nya genom att prioritera bland det gamla. På så sätt undviker man att förlegade strukturer, metoder och verksamheter tillåts överleva sig själva.

Nuvarande budgetkultur omöjliggör ett långsiktigt ekonomiskt reformarbete med syftet en ekonomibalans inkluderande årligt överskott. Frågan om ansvarsfrihet bör rimligen kunna ställas och motiveras. Idag löses problemen och ansvarsfrågan genom årets sista tilläggsbudget som därför även fått smeknamnet städarbudget. Den modellen och kulturen måste förändras för att nå bättre budgetdisciplin. En "städarbudget" är beviset för ovarsam hantering av skattemedel.

 

 

 

FÖRSLAG 1

 

Moment: 74500 Oljeskydd

Ändring av anslag: Sänks med 18 000 €

Momentmotivering: Texten "Föreslås ett tilläggsanslag om 18 000 €..." utgår.

 

FÖRSLAG 2

 

                      Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

                      Ändring av anslag:Sänks med 330 000 €

Momentmotivering:Texten "Föreslås ett tilläggsanslag om netto 330 000 euro..." utgår.

 

 

FÖRSLAG 3

 

Moment: 24000 Brand. och räddningsväsendet

Ändring av anslag: Sänks med 8000 €

Momentmotivering: "Föreslås ett tillägg om 8.000 euro ..." utgår.

 

 

FÖRSLAG 4

 

Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum

Ändring av anslag: Sänks med 22 000 €

Momentmotivering:  ”Föreslås, med hänvisning till …” utgår

 

FÖRSLAG 5

 

Moment: 75100

Ändring av anslag: Sänks med 11 000 €

Momentmotivering: ”Föreslås ett tilläggsanslag …” utgår

 

FÖRSLAG 6

 

Moment: 52000 Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning

Ändring av anslag: Sänks med 354 000 €

Momentmotivering: ”Föreslås ett tillägg om 354 000 €” utgår

 

 

 

 

 

Mariehamn den 27 januari 2022

 

 

 

John Holmberg